Ogłoszenia

ADWENT - CZAS RADOSNEGO OCZEKIWANIA...

Zastanówmy się dlaczego Jezus znów do nas przychodzi? Dlaczego czekamy na Jego przyjście? Czy rzeczywiście czekamy? Jak się przygotowujemy do tego wydarzenia? Zastanówmy się nad swoim życiem, sensem. Jeśli mamy możliwość – uczestniczmy w roratach. Wykorzystajmy ten czas radosnego oczekiwania na przyjście Mesjasza.

ADWENT to czas radosnego, tęsknego oczekiwania na powtórne narodzenie Pana Jezusa. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny i obejmuje 4 kolejne niedziele. Okres adwentowy kończy się w Wigilię Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia.

RORATY – Msza Święta roratnia, inaczej jutrznia adwentowa – pierwsza msza odprawiana o wschodzie słońca, obecnie msza jest odprawiana w  godzinach wieczornych, aby dzieci mogły w niej uczestniczyć (rano ciężko wstać:)) Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Roratecoeli, desuper… (Niebiosa spuśćcie rosę…) Liturgię rozpoczyna się zwykle przy wygaszonych światłach – w prezbiterium zapala się świecę roratnią. Zazwyczaj roraty rozpoczyna procesja z lampionami. W Polsce roraty odprawiane są od XIII wieku. Pierwszym miastem, które wprowadziło ten obyczaj był Poznań – z inicjatywy księcia Przemysława Pobożnego.

ŚWIECA RORATNIA – roratka – zapalana jest na Mszy św. roratniej, jest symbolem Najświętszej Marii Panny, która niesie ludziom Jezusa – Światłość prawdziwą. Niebieska wstążka, którą ozdobiona jest świeca symbolizuje niepokalane poczęcie Maryi.

WIENIEC ADWENTOWY – zrobiony z  żywych, iglastych gałązek świerku lub sosny, na nim znajdują się 4 świece, zapalamy je w kolejne niedziele adwentu. Wieniec jest symbolem wspólnoty oczekującej z nadzieją i radością na narodzenie Mesjasza. Światło świec w wieńcu niesie przesłanie, by nigdy nie zabrakło nam nadziei. Zieleń jest symbolem trwającego życia. Kształt kręgu symbolizuje wieczność Boga, który nie ma początku ani końca, oraz wieczność życia Chrystusa.

I świeca to symbol przebaczenia;

 II świeca jest symbolem wiary;

 III świeca to symbol radości;

 IV świeca symbolizuje nadzieję.

LAMPION – symbol przypowieści Jezusa o roztropnych pannach, które z płonącymi lampionami oczekiwały na przyjście Oblubieńca (Mt 25,1–13)

Dzieci przychodzą z lampionami na roraty, często zrobionymi własnoręcznie lub zakupionymi.

SPOWIEDŹ ADWENTOWA – z niecierpliwością oczekujemy na przyjście Jezusa, czekamy na to wydarzenie przez cały okres adwentu, aby przywitać Go z czystym sercem powinniśmy przystąpić do spowiedzi adwentowej.

KOLOR SZAT FIOLETOWY – fiolet związany był z Maryją. W średniowieczu i renesansie Maryja często przedstawiana była z fiołkami, które rosną blisko ziemi z pochyloną główką. Stąd fiołki stały się symbolem cnót Maryi. Kolor fioletowy symbolizuje charakter pokutny adwentu, powagę i czas nawrócenia, przygotowania człowieka na spotkanie z Jezusem.

Żłóbek Adwentowy – może być wykonany z drewna lub wikliny. Obok ustawia się świecę adwentową lub lampion. Dzieci, zbierając słomki siana dobrych uczynków przez cały Adwent, starają się nimi wypełnić żłóbek, aby przygotować go na posłanie dla Dzieciątka Jezus. Pusty żłóbek w czasie adwentowym jest znakiem tęsknoty i oczekiwania.

Kalendarz Adwentowy – każdy nowy dzień w kalendarzu wskazuje na zbliżanie się przyjścia Jezusa. Każdy dzień Adwentu zawiera kartkę z reprodukcją sceny biblijnej, cytat na dany dzień z czytań biblijnych lub głęboką myśl. Mogą to być również wpisywane myśli adwentowe i zobowiązania np. udział w roratach, pomoc chorym. Otwieranie każdego dnia drzwiczek adwentowych wzywa do pełnienia uczynków miłości i do coraz większej radości. Kalendarz przypomina wypełnianie się czasu przed powtórnym przyjściem Zbawiciela i wypełnianie proroctw z Nim związanych.

 

Ogłoszenia :

3 Niedziela Adwentu , 11.12.2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

1. Dzisiejsza trzecia niedziela Adwentu nazywa się w liturgii Kościoła „Gaudete”, to znaczy „Radujcie się”. Przez wieki nazwy wszystkich niedziel w roku nazywano pierwszymi słowami od tzw. Antyfony na wejście. Ta antyfona na dzisiejszą niedzielę brzmi: Radujcie się w Panu zawsze: jeszcze raz mówię: radujcie się. Pan bowiem jest blisko”.

2. W środę po Mszy św. zapraszam na spotkanie z chrześcijaństwem pierwszych wieków. Temat spotkania: Świadomość Kościoła na przełomie I i II wieku.

3. W piątek po Mszy św. zapraszam na spotkanie kandydatów do I Komunii św. i ich rodziców.

4. Msze św. w tym tygodniu:

5. Msza św. w Newcastle West dziś o 17.00.

6. W tym tygodniu Msze św. w naszym kościele:

a) Środa: godz. 19.00.

b) Piątek: godz. 19.00 poprzedzona wystawieniem i adoracją Najświętszego Sakramentu od godz. 18.00 i możliwością spowiedzi od godz. 18.00.

c) Niedziela: Msza o 12.30

7. W tym roku podczas świąt Bożego Narodzenia będzie nam pomagał i nauki rekolekcyjne wygłosi ks. Łukasz Leśniak z diecezji rzeszowskiej, pracujący obecnie we Lwowie.

8. Jednocześnie zapowiadam, że Adwentowy dzień spowiedzi przewidziany jest na piątek 23. 12. 2022, w godzinach 11.00-13.30 i 16.00-18.30 i od 19.30 do ostatniego penitenta. Będzie spowiadało dwóch księży.

9. Na wieczerzy wigilijnej łamać się będziemy opłatkami. Po mszach św. adwentowych poświęcone opłatki za dobrowolną ofiarę są dostępne na stoliku obok ołtarza.

10. Dziękuję za ofiary na odnowienie figury Św. Michała Archanioła z wieży naszego Kościoła i zachęcam do ofiarności.

www.parafia-limerick.com

Duszpasterstwo polskie w Limerick