Jan 14:6
Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie’”

Witamy na stronie internetowej Duszpasterstwa Polskiego w Limerick, Irlandia.

Msze Święte

Msze św. w języku polskim:

 – w środy: godz. 19.00;

– w piątki: godz. 19.00;

– w I soboty miesiąca: godz. 19.30 (jest to Msza św. niedzielna), po niej nabożeństwo fatimskie;

 – w niedziele: godz. 12.30;

W święta nakazane lub powszechnie obchodzone w Polsce: Msza św. o godz. 19.00 lub 12.30 według ogłoszeń w kościele.

Podstawą do udzielenia sakramentu chrztu jest wiara potwierdzona praktyką życia religijnego, tych którzy proszą o chrzest: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony Mk 16, 16. Chrzest jest konsekwencją przyjętego sercem Objawienia Bożego. Zbawienie jest możliwe tylko dla tego, kto uwierzy w Chrystusa. Chrzest nie jest rytem magicznym. Zbawia nas Chrystus na mocy wiary potwierdzonej życiem: „Wiara bez uczynków jest martwa” JK 2, 26. Chrzest jest pieczęcią wiary.

Chrystus wielokrotnie obiecywał Apostołom wylanie Ducha Świętego i spełnił tę obietnicę w dniu Paschy i w sposób widzialny w dniu Pięćdziesiątnicy. Apostołowie napełnieni Duchem Świętym zaczynają głosić wielkie dzieła Boga. Św. Piotr oznajmia, że to czego tutaj doświadczają to wylanie Ducha Świętego i zarazem objawienie się Boga w znakach ognia, wichru nawiązujących do objawienia pod górą Synaj. Od tego momentu Apostołowie wypełniając wolę Jezusa Chrystusa, przez włożenie rąk udzielali neofitom daru Ducha Świętego, który uzupełniał łaskę chrztu (Hbr. 6,2; KKK1287). Bardzo wcześnie do gestu włożenia rąk dodano namaszczenie wonną oliwą (krzyżmem), aby lepiej wyrazić dar Ducha Świętego.

Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. ”Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak sciśle, że stają się jednym ciałem”(Rdz 2,24). Sam Pan Jezus wyjaśnia sprawę „listu rozwodowego”, mówiąc: „Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela” (Mt19,6). Małżonkowie sami udzielają sobie tego sakramentu w obecności kapłana zapraszając Chrystusa by złączył się z nimi. Obecność Boga wypełnia serca małżonków uzdalniając do podejmowania z miłością obowiązków dnia codziennego. Bez duchowego posiłku wzajemnie praktykowanego, sakrament nie ma szans na przetrwanie – narażony jest na zniszczenie (szybki rozpad).

Sakrament pokuty ustanowił Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus w Słowach: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym grzechy odpuścicie są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane” (J 20, 22-23). Przez szczere wyznanie grzechów i mocne postanowienie poprawy wyrażone wobec kapłana przy spowiedzi otrzymujemy dar odpuszczenia grzechów, Bożego przebaczenia, nowego życia, czystego serca jak dziecko po chrzcie. Chrystus zapłacił swoją Krwią za nasze grzechy – dlatego spowiedź jednoczy nas na nowo z Ojcem. Jest to sakrament uzdrowienia.

www.parafia-limerick.com

Duszpasterstwo polskie.

Ogłoszenia

1. Dzisiejsza trzecia niedziela Adwentu nazywa się w liturgii Kościoła „Gaudete”, to znaczy „Radujcie się”. Przez wieki nazwy wszystkich niedziel w roku nazywano pierwszymi słowami od tzw. Antyfony na wejście. Ta antyfona na dzisiejszą niedzielę brzmi: Radujcie się w Panu zawsze: jeszcze raz mówię: radujcie się. Pan bowiem jest blisko”.

2. W środę po Mszy św. zapraszam na spotkanie z chrześcijaństwem pierwszych wieków. Temat spotkania: Świadomość Kościoła na przełomie I i II wieku.

3. W piątek po Mszy św. zapraszam na spotkanie kandydatów do I Komunii św. i ich rodziców.

4. Msze św. w tym tygodniu:

5. Msza św. w Newcastle West dziś o 17.00.

6. W tym tygodniu Msze św. w naszym kościele:

a) Środa: godz. 19.00.

b) Piątek: godz. 19.00 poprzedzona wystawieniem i adoracją Najświętszego Sakramentu od godz. 18.00 i możliwością spowiedzi od godz. 18.00.

c) Niedziela: Msza o 12.30

7. W tym roku podczas świąt Bożego Narodzenia będzie nam pomagał i nauki rekolekcyjne wygłosi ks. Łukasz Leśniak z diecezji rzeszowskiej, pracujący obecnie we Lwowie.

8. Jednocześnie zapowiadam, że Adwentowy dzień spowiedzi przewidziany jest na piątek 23. 12. 2022, w godzinach 11.00-13.30 i 16.00-18.30 i od 19.30 do ostatniego penitenta. Będzie spowiadało dwóch księży.

9. Na wieczerzy wigilijnej łamać się będziemy opłatkami. Po mszach św. adwentowych poświęcone opłatki za dobrowolną ofiarę są dostępne na stoliku obok ołtarza.

10. Dziękuję za ofiary na odnowienie figury Św. Michała Archanioła z wieży naszego Kościoła i zachęcam do ofiarności.

wielki post 3

1. Dziś mamy I niedzielę miesiąca. Tradycyjnie zapraszam do podzielenia się naszym groszem z potrzebującymi członkami naszej wspólnoty w ramach funduszu „Wspólnota”.

2. Na wieczerzy wigilijnej łamać się będziemy opłatkami. Po mszach św. adwentowych opłatki są dostępne na stoliku obok ołtarza. Można przy okazji ich nabycia złożyć dobrowolną ofiarę.

3. Spotkanie w dziećmi – kandydatami do I Komunii odbędzie się w najbliższy czwartek 08. 12. Po Mszy św. (Jest to Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i będzie Msza św. o godz. 19.00)

4. Zapraszam do ofiarności na remont figury św. Michała Archanioła.

5. W tym tygodniu Msze św.:

a) Środa: godz. 19.00.

b) Czwartek: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny: Msza św. o godz. 19.00.

c) piątek: godz. 19.00 poprzedzona adoracją Najświętszego Sakramentu i możliwością spowiedzi od godz. 18.00.

d) Niedziela: godz. 12.30.

wielki post

1. Wchodzimy w okres Adwentu, który jest czasem
oczekiwania na przyjście Pana na końcu czasów i w
liturgicznej pamiątce świąt Bożego Narodzenia.
2. Kończymy miesiąc listopad i wspominanie naszych
zmarłych w wypominkach.
3. W najbliższą środę po Mszy św. nie będzie Spotkania
formacyjnego.
4. Za tydzień mamy I niedzielę miesiąca. Tradycyjnie
zapraszam do podzielenia się naszym groszem z
potrzebującymi członkami naszej wspólnoty w ramach
funduszu „Wspólnota”.
5. Na wieczerzy wigilijnej łamać się będziemy opłatkami. Po
mszach św. adwentowych opłatki są dostępne na stoliku
obok ołtarza. Można przy okazji ich nabycia złożyć
dobrowolną ofiarę.
6. Spotkanie w dziećmi – kandydatami do I Komunii nie
odbędzie się w najbliższy piątek, tylko w czwartek 08. 12.
Po Mszy św. (Jest to Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny i będzie Msza św. o godz. 19.00)
7. Zapraszam do ofiarności na remont figury św. Michała
Archanioła.

8. Msza św. w Newcastle West dziś o 17.00
9. W tym tygodniu Msze św.:
a) Środa: godz. 19.00,
b) piątek: I piątek miesiąca: godz. 19.00 poprzedzona
adoracją Najświętszego Sakramentu i możliwością
spowiedzi od godz. 18.00.
c) sobota: I sobota miesiąca: Msza św. o godz. 19.30
(niedzielna) i po niej nabożeństwo fatimskie.
d) Niedziela: godz. 12.30.

www. parafia-limerick.com

MICHAL-ARCHANIOL

Modlitwa za wstawiennictwem
św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Modlitwa poranna

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę.

Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przeczytaj

Dostęp do najciekawszych informacji.

Informacje

ogłoszenia Duszpasterskie

Zbiór wszystkich najważniejszych informacji w naszej Parafii.

Bierzmowanie

Informacje

Sakramenty Święte

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczący sakramentów świętych. 

lokalizacja

Informacje

Lokalizacja

Tutaj można uzyskać informacje jak można do Nas dotrzeć, oraz informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii.

www.parafia-limerick.com

Duszpasterstwo polskie w Limerick